ADRESA
KONTAKT

Ministerstvo spravodlivosti SR
Analytické centrum
Župné námestie 13
Bratislava
811 13

email: ac.info@justice.sk

NÁŠ FACEBOOK