Ak majú zostať detašované pracoviská v ktorých mestách súdy (fakticky) zostanú, koľko sudcov bude na detašovanom pracovisku, akú agendu budú vykonávať, prečo sa to nerieši cez kauzálnu príslušnosť ako je to napr. v prípade pracovnoprávnych sporov

| 0

Rozhodnutia o spôsobe využitia detašovaných pracovísk budú uskutočnené v spolupráci s predsedami nových súdnych obvodov. Budú závisieť napríklad od kapacity existujúcich budov a počtov sudcov rozdelených podľa jednotlivých špecializácií. Úlohou predsedov nových súdnych obvodov bude po diskusii so sudcami a justičným personálom vypracovať rozvrh práce a rozdeliť sudcov do špecializácií. Cieľom súdnej mapy je špecializácia sudcov v hlavných súdnych agendách, a teda aby sa sudca venoval výlučne agende, v ktorej sa rozhodol špecializovať. Len kauzálnou príslušnosťou sa tento cieľ nedá dosiahnuť. Možno ňou upraviť niektoré oblasti práva v rámci hlavnej agendy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *