Akým spôsobom budú súdy sudcami obsadzované vzhľadom na krátkosť času (preloženie, výberové konanie, nábor?)?

| 0

Sudcovia súčasných KS budú obsadzovaní na voľné miesta sudcov na správnych súdoch zjednodušeným výberom. Ostatní uchádzači budú musieť absolvovať štandardné výberové konanie. Oba typy výberových konaní sú v gescii súdnej rady do 31.03.2022. Od 01.04.2022, čiže od začatia výkonu súdnictva na správnych súdoch, budú môcť byť voľné miesta sudcov obsadzované už len štandardným spôsobom v zmysle zákonnej úpravy a vyhlášky, a to výberovým konaním alebo preložením medzi súdmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *