Argumentuje tým, že súd môže vycestovať za občanom. Ako si toto predstavuje, ak má byť zachovaná dôstojnosť pojednávania? Ako bude zabezpečená ochrana Justičnou strážou? Ako budete riešiť náklady na dochádzanie?

| 0

Tam, kde to bude efektívne a účelné, reforma predpokladá zachovanie budov súčasných súdov, v ktorých by mohli byť na prechodné obdobie zriadené pracoviská sídelných súdov. V prechodnom období sa má preveriť ich účelnosť po zavedení špecializácie. Tieto miesta už teraz poskytujú priestor na uskutočňovanie pojednávaní. Na druhej strane, uskutočniť pojednávanie na inom mieste ako v budove súdu umožňuje aj súčasná právna úprava (civilné kódexy). Je vecou súdu, aby urobil opatrenia na zabezpečenie dôstojného priebehu a plynulosti pojednávania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *