Podľa akých kritérií sa postupovalo pri tvorbe novej súdnej mapy?

| 0

Pri tvorbe sme brali do úvahy viacero kritérií. Nápad vecí na súdy v dlhšom časovom slede a jeho štruktúru. To znamená, že sme brali do úvahy reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu vo vybraných agendách. Vychádzali sme z podmienky veľkosti obvodu tak, aby v každom obvode boli k dispozícii pre každú špecializáciu aspoň traja sudcovia a sudkyne, aby mohol fungovať mechanizmus náhodného výberu z väčšieho množstva sudcov a sudkýň. Dbali sme na to, aby súdna mapa spĺňala aj kritérium jednoduchosti. To sa prejaví tak, že pre civilnú, rodinnú a trestnú agendu bude rovnaký obvod. Nezabudli sme ani na kritérium spoločných kultúrnych a regionálnych identít. Vychádzali sme z máp nárečových makroregiónov, regiónov a nárečí z výsledkov regionalizácie cestovného ruchu, z analýz historického kontextu (napr. hraníc historických žúp). Ďalším kritériom bola aj dochádzka obyvateľov za prácou, cestná a dopravná infraštruktúra a dostupnosť hromadnej dopravy. Kritériom bola aj blízkosť iných orgánov štátnej správy, najmä ústavov na výkon trestu odňatia slobody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *