Prečo idete cestou znižovania počtu súdov a nie personálneho, finančného, materiálneho a technického posilnenia vyšších súdnych úradníkov a súdnych tajomníkov?

| 0

Nápad vecí v niektorých terajších obvodoch nie je dlhodobo dostatočný na splnenie základného cieľa reformy, a to troch špecializovaných sudcov v hlavných agendách (civilná, rodinná, trestná). Niektoré nenaplnia ani jedného špecializovaného sudcu a prislúchajúci personál (vyšších súdnych úradníkov a ďalší justičný personál). Znamená to, že ak by na existujúce súdy boli doplnené stavy na špecializáciu sudcov a k nim prislúchajúcich zamestnancov, nebolo by toto riešenie vzhľadom na nedostatočný nápad vecí efektívne ani z pohľadu využitia ľudských zdrojov a ani využitia verejných zdrojov. Zníženie počtu súdov na Slovensku odporučila aj Európska komisia pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) vo svojej správe o stave slovenského súdnictva v roku 2017. Poukazuje na to, že by to prispelo k vyššej kvalite súdnictva a k lepšiemu využívaniu ľudských zdrojov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *