Prečo nebol vytvorený dostatočný priestor na diskusiu o zmenách v súdnej mape?

| 0

Diskusia k súdnej mape prebieha od zverejnenia správy organizácie CEPEJ o stave súdnictva na Slovensku (2017). V roku 2018 diskusia vyústila do vytvorenia širšej pracovnej skupiny, ktorá okrem iného určila ukazovatele a faktory pre tvorbu súdnej mapy. Uplatnením týchto kritérií vznikol návrh, ktorý dopracovala užšia pracovná skupina, aktívne fungujúca od marca 2020. Diskusia k návrhu reformy prebieha naďalej a bude formalizovaná aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania k súvisiacim zákonným úpravám. Implementácia bude nastavená po finálnom schválení súdnej mapy. Predsedovia nových súdnych obvodov budú mať možnosť zrealizovať spolu so sudcami a personálom súdov vnútorné nastavenie svojho obvodu podľa jeho špecifík. Je to historická príležitosť, ktorá tu doposiaľ nebola. Priestor na vnútorné usporiadanie obvodu bude až do 30.06.2022 pre všeobecné súdy a 31.3.2022 pre správne súdy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *