Prečo rušíte súdy? Podľa nášho názoru je rušenie súdov porušením ústavou garantovaného práva na spravodlivý proces a prístup k súdu a zníži sa dostupnosť pre fyzické osoby.

| 0

Garancia práva na spravodlivý proces neznamená fyzickú dostupnosť budovy súdu. Existencia súdu v skoro každom okresnom meste nezabezpečuje automaticky garanciu na spravodlivý proces. Spravodlivý proces má omnoho viac aspektov ako vzdialenosť bydliska občana od budovy súdu. Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a predvídateľnejšie rozhodnutie súdu. V tomto kontexte je dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia dôležitejšia ako fyzická dostupnosť súdu, ktorý občan navštívi priemerne raz za život. Reforma prihliada aj na zraniteľné skupiny a citlivé agendy, akou je rodinná agenda a predpokladá okrem zachovania pracovísk sídelných súdov aj možnosť „dochádzania súdu za klientom“. Zníženie počtu súdov na Slovensku odporučila aj Európska komisia pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) vo svojej správe o stave slovenského súdnictva v roku 2017. Poukazuje na to, že by to prispelo k vyššej kvalite súdnictva a k lepšiemu využívaniu ľudských zdrojov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *