Prečo ste neprišli s dátami o „súde optimálnej veľkosti“? Zaoberali ste sa tým, že po zavedení súdnej mapy budeme mať nadpriemerne veľa obyvateľov na jedného sudcu?

| 0

Návrh pracuje s kritériom minimálnej veľkosti súdneho obvodu, resp. súdu, kde musí byť pre účely špecializácie zabezpečený počet minimálne troch špecializovaných sudcov/senátov v každej z hlavných súdnych agend. Optimálna veľkosť súdneho obvodu, resp. súdu je tá, ktorá toto kritérium splní. Zmeny súdnych obvodov v novej súdnej mape sa preto nedotkli 11 súčasných prvostupňových súdnych obvodov, ktoré splnili toto kritérium. Dotkli sa však zvyšných 43 súčasných prvostupňových súdnych obvodov, kde kľúčové kritérium špecializácie bolo možné dosiahnuť len zlučovaním, a teda zväčšovaním súdnych obvodov na konečný počet 19.
Návrh súdnej mapy nemení celkový počet sudcov (s výnimkou správneho súdnictva, kde sa dokonca predpokladá nárast). Počet sudcov neklesne a počet obyvateľov na sudcu sa nezvýši. Dátami o súde optimálnej veľkosti (resp. o optimálnom nápade vecí na sudcu), ako aj inými súvisiacimi témami sa na základe odporúčaní organizácie CEPEJ zaoberali pracovné skupiny k špecializácii súdov a sudcov a k súdnej mape v roku 2018 a 2020. Závery pracovných skupín boli použité ako základ pre návrh súdnej mapy. Podľa zverejňovaných štatistík organizácie CEPEJ má Slovenská republika viac ako 20 sudcov na 100 tis. obyvateľov. Nachádza sa na 31. mieste zo 49 krajín (CEPEJ, 2018), ktoré dáta poskytujú. Na prvom mieste sa nachádza UK.

Na doplnenie dávame do pozornosti prehľad o nápade vecí na sudcu v súčasných a navrhovaných súdnych obvodoch uvedený v prílohe č. 3 aktualizovaného materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *