Tzv. „prvohlavové“ veci v trestnom konaní majú podľa prezentácie zo strany ministerstva, prejednávať a rozhodovať všetky súdu v rámci nového obvodu (t.j. všetky prvostupňové súdy). Uvedené považujeme za nekoncepčný a nesystémový krok (vo vzťahu k novele Trestného poriadku účinnej od 01.08.2019), ktorý opäť zvýši potrebu rozširovania zoznamu prísediacich, s čím súvisia zvýšené finančné a organizačné náklady. Pri prejednávaní „prvohlavových“ vecí na súde prvého stupňa (doposiaľ iba okresné súdy v sídle kraja) sú potrebné senáty, pričom po predchádzajúcej novele Trestného poriadku, účinnej od 01.08.2019 práve došlo k obmedzeniu senátneho rozhodovania (na prvostupňových súdoch mimo sídla kraja) , keďže od 01.08.2019 senát rozhoduje iba v prípadoch, v ktorých pôjde o obzvlášť závažný zločin s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej 12 rokov.

| 0

V rámci prezentácií reformy súdnej mapy ministerstvo informovalo, že sa „uvažuje o ich presune na prvostupňové súdy a niektoré príp. aj na Špecializovaný trestný súd“. Pri tzv. „prvohlavových“ veciach, kde je aktuálne príslušnosť na OS v sídle kraja (8), sa nakoniec príslušnosť prenesie na tri prvostupňové súdy v sídle navrhovaných odvolacích súdov Trnava, Banská Bystrica a Prešov a na Mestský súd Bratislava a Mestský súd Košice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *