V predloženom návrhu sa uvádza, že Reforma súdnej mapy znamená v podstave návrat k stavu do roku 1996, s uvedeným nemôžeme súhlasiť, pretože napríklad Okresný súd Topoľčany existoval aj v 90- tych rokoch, avšak v Reforme súdnej mapy sa tento súd ako sídelný neuvádza.

| 0

Reforma súdnej mapy znamená „v podstate“ návrat k stavu do roku 1996, nie je však so stavom do roku 1996 úplne totožná. Topoľčany patria v kontexte vývoja územného a správneho členenia Slovenska do Ponitria (Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. MV SR, 2007), presnejšie do Dolnonitrianskeho regiónu. Z hľadiska súčasných súdnych obvodov je obvod OS Topoľčany v Dolnonitrianskom regióne jediným, čo nespĺňa veľkostné kritérium minimálneho počtu sudcov na agendu. V súlade s cieľom špecializácie bol preto obvod OS Topoľčany zlúčený do Dolnonitrianskeho obvodu s navrhovaným centrom (sídelným súdom) v Nitre (viac podrobností pozri v časti 4.9 aktualizovaného materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *