Zmení sa dostupnosť a blízkosť prokuratúr a iných štátnych orgánov?

| 0

Zmena súdnej mapy neznamená, že sa musí meniť štruktúra prokuratúr. Nevytvárame žiadne nové sídlo súdu, kde by prokuratúra dnes nebola. Zmena sústavy prokuratúry je v zásade v kompetencii Generálnej prokuratúry SR. Ministerstvo nemení sústavu prokuratúry, ale „odpája“ ju od sústavy súdov. Niet racionálneho dôvodu na to, aby sa sústava prokuratúry vždy a za každých okolnosti stotožňovala so sústavou súdov. Umiestnenie ústavov na výkon trestu bolo pri príprave súdnej mapy zohľadnené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *