Mesačný prehľad o obehu vecí na krajských súdoch SR

Mesačné reporty predstavujú sumárne prehľady od začiatku štatistického roku.

 

Údaje po 01.06.2023, tzn. po prechode na novú Súdnu mapu budú doplnené do 31.12.2023.

Máj 2023

Aktuálne reporty sú vygenerované bez počtu sudcov z dôvodu prebiehajúcej konsolidácie údajov ľudských zdrojov spôsobenej prechodom na Centrálny ekonomický systém (https://ces.mfsr.sk/ces/ces/centralny-ekonomicky-system/). Údaje o počte sudcov do reportov opätovne pridáme akonáhle to bude možné. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.