Mesačný prehľad o pohybe agendy Obchodného registra

Mesačné reporty predstavujú sumárne prehľady od začiatku štatistického roku. 

 

Apríl 2023

Zmena metodiky prepočtu vecí na sudcu od 10/2019 – z dôvodu zistených nezrovnalostí v elektronickej evidencii počtu sudcov boli do prepočtov vecí na sudcu v hlavných agendách zaradené všetky organizačné jednotky okrem upomínacieho, exekučného, RPVS a JP oddelenia.