Mesačný prehľad o pohybe agendy Obchodného registra

Mesačné reporty predstavujú sumárne prehľady od začiatku štatistického roku.

Apríl 2024