Súdna mapa v legislatívnej úprave účinnej 30.04.2022

Časová os tvorby súdnej mapy