Informácie o prvom návrhu reformy súdnej mapy z novembra 2020, ktorý skončil v marci 2021 v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Súdna mapa 2021-2022

Informácie o revidovanom druhom návrhu reformy súdnej mapy,
ktorý sa dostal v jeseni 2021 do medzirezortného pripomienkového konania.


Po jeho vyhodnotení, ako aj vplyvom rozsiahlych spoločenských postojov, odborných a najmä politických rokovaní a stanovísk došlo v záujme presadenia reformy k viacerým zásadným a závažným zmenám, ktoré mali podstatný vplyv na verziu legislatívneho návrhu, ktorý sa v apríli 2022 dostal do parlamentu a ktorý po ďalších zmenách na pôde parlamentu parlament nakoniec 27. apríla 2022 schválil. Reforma predpokladala začiatok činnosti súdov v novej súdnej mape od 1. januára 2023.

Zmenou vedenia rezortu spravodlivosti v septembri 2022 došlo k opätovnému otvoreniu reformy súdnej mapy a k novému návrhu zákona, ktorý parlament schválil 10. novembra 2022. Zákonom sa upravili niektoré ďalšie prvky reformy spôsobujúce napätie v súdnej sústave a došlo najmä k odkladu začatia činnosti súdov v novej súdnej mape na 1. júna 2023.

    • Informácie o vývoji reformy súdnej mapy vedúcom k legislatívnej úprave prijatej parlamentom 27.04.2022 a účinnej 30.04.2022, ktorá určovala začiatok výkonu súdnictva v novej súdnej mape od 01.01.2023.
    • Informácie o vývoji schválenej a zákonom upravenej reformy súdnej mapy, ktorý vyústil do nového zákona prijatého parlamentom 10.11.2022 a účinného 01.12.2022.  Zákon okrem iného posunul začiatok výkonu súdnictva v novej súdnej mape z 01.01.2023 na 01.06.2023.