Mesačný prehľad o obehu vecí na správnych súdoch

Mesačné reporty predstavujú sumárne prehľady od začiatku štatistického roku.

Aktuálne reporty sú vygenerované bez počtu sudcov z dôvodu prebiehajúcej konsolidácie údajov ľudských zdrojov spôsobenej prechodom na Centrálny ekonomický systém (https://ces.mfsr.sk/ces/ces/centralny-ekonomicky-system/). Údaje o počte sudcov do reportov opätovne pridáme akonáhle to bude možné. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.