Táto stránka slúži na doplnenie oficiálnej webovej stránky Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá nám v súčasnej podobe neumožňuje využívať pokročilejšie metódy zobrazovania grafov,  dashboardov alebo iných dátových štruktúr a dokumentov.