Údaje za ľudské zdroje sú dostupné k februáru 2023 z dôvodu prebiehajúcej konsolidácie údajov spôsobenej prechodom na Centrálny ekonomický systém. Údaje opätovne pridáme akonáhle to bude možné. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.