Dashboardy (súdy v číslach a grafoch)

Interaktívny prehľad a porovnanie vybraných údajov o jednotlivých okresných a krajských súdoch. (Kompatibilné pre MS Excel verzie 2013 a vyššie.)