Je nutné, aby nová súdna mapa novým spôsobom upravovala hranice pôsobnosti súdov, ktoré nie sú totožné s hranicami súčasných krajov?

| 0

Nová súdna mapa je príležitosť, aby nové obvody sledovali tzv. „prirodzené regióny“ pretože to úzko súvisí s dochádzkou do práce, prírodnými bariérami, spoločnou identitou a pod. Aj počas reformy verejnej správy na to bolo prihliadané, experti, ktorí sa tým zaoberali, sa to snažili presadiť už od 90-tych rokov a nakoniec vieme, ako to dopadlo – na poslednú chvíľu v parlamente, kde predsa nie je toľko priestoru na prípravu a uváženie. Samozrejme, dá sa nasilu presadzovať rešpektovanie súčasných hraníc krajov ale za akú cenu. Vidíte koniec-koncov, že ani dnešné okresné súdy nerešpektujú hranice krajov (OS Spišská Nová Ves), v čom je aj odpoveď na Vašu otázku.
Historicky však možno konštatovať aj to, že súdna mapa nevyhnutne nemusí rešpektovať územnosprávne členenie našej krajiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *