Na súčasných krajských súdoch je veľká časť správnej agendy vybavovaná samosudcami. Ako ju budú zvládať nesudcovia, bez skúsenosti s výkonom sudcovskej funkcie, na správnych súdoch?

| 0

Na všetky súdy v SR, ktoré vybavujú prvoinštančnú agendu, sú menovaní zásadne nesudcovia, teda osoby bez sudcovských skúseností. Takto sú menovaní sudcovia okresných súdov a aj doteraz tak boli menovaní sudcovia krajských súdov pre správne kolégiá. Títo sudcovia pôsobili ihneď po svojom vymenovaní ako samosudcovia a v doterajšej praxi sme nezaznamenali zásadnejšie problémy s týmto modelom. Takisto sme zo strany sudcov krajských súdov, ani sudcov NS SR, ani členov Súdnej rady SR nezaznamenali žiadne sťažnosti na kvalitu takto menovaných kolegov, ani podnety na podstatnejšiu zmenu tohto modelu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *