Prečo materiál neobsahuje štatistické údaje (pokiaľ z nich vychádza), z hľadiska počtu sudcov, agend, ktoré vybavujú, zostatky starých vecí, priemerný nápad na sudcu, výkony jednotlivých sudcov?

| 0

Predložený materiál je určený ako zostručnená informácia. Návrh obvodov všeobecných súdov vychádzajú zo širšieho materiálu, ktorý štatistické údaje obsahuje. Hlavné kritérium veľkosti súdneho obvodu – odhad počtu špecializovaných sudcov – je založené predovšetkým na ukazovateli existujúceho nápadu vecí (do výpočtov vstupovali hodnoty nápadu vecí na OS za obdobie 2016-2019), čo autori pokladajú za relevantné preto, lebo má ísť o odhad na dlhé obdobie. Ďalším kritériom vstupujúceho do výpočtu „náročností“ jednotlivých agend bolo stanovenie „optimálneho nápadu“ na sudcu, do ktorého vstupovali ďalšie štatistické údaje. Pri tomto sme overovali viacero mechanizmov – tie, ktoré si určili sudcovia a tie, ktoré vychádzali z dnešnej rýchlosti konania, kam preto vstupovali počty rozhodnutých vecí, počty sudcov a pod. Obvody prvostupňových všeobecných súdov boli navrhnuté tak, aby splnili kritériá minimálnej veľkosti troch sudcov podľa obidvoch pohľadov na počty optimálnych vecí. Podrobné informácie, mapy a pod. sa nachádzajú vo východiskovom dokumente, ktorý sme práve aktualizovali na najnovšie štatistické údaje a bude zverejnený na webovom sídle MS SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *