Prečo nepočkáte na budúcoročné Sčítanie obyvateľstva a výsledky projektu Váženie prípadov?

| 0

Sčítanie obyvateľstva nie je relevantné. Pri nastavovaní súdnej mapy bola zohľadňovaná dlhodobá-viacročná súdivosť v obvodoch. Závery projektu váženia prípadov by boli pozitívnym vkladom do návrhu súdnej mapy vďaka presnejšiemu určeniu optimálneho zaťaženia sudcu a súdu. Keďže výsledky (z objektívnych dôvodov koronakrízy) nemáme, vychádzame z optimálneho nápadu vecí na sudcu, ktorý bol určený v pracovných skupinách v roku 2018 sudcami. Zároveň bol tento odborný odhad daný do vzťahu s reálnou výkonnosťou súdov v posledných štyroch rokoch, čo bolo v návrhu zohľadnené. Súdnu mapu možno navrhnúť aj bez váh vecí zohľadnením ukazovateľov, ktorými disponuje súdna sústava (nápad, výkonnosť súdov a i.). Výsledky projektu váženia vecí pomôžu v ďalšej implementačnej fáze pri re-distribúcii ľudských (a finančných) zdrojov a rovnomernom zaťažení sudcov už v nových obvodoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *