Správne kolégium NS SR má k dnešnému dňu nevybavených cca 1900 spisov. Na nový NSS má pribudnúť agenda disciplinárnych konaní, volebného súdnictva a zvýšený nápad agendy verejného obstarávania. Pri plánovanom personálnom obsadení NSS 32 sudcov vrátane predsedu a podpredsedu, bude tento nový súd schopný bez prieťahov vybavovať novú agendu, resp. prejdú tieto nevybavené reštančné veci na NSS?

| 0

Na Najvyšší správny súd SR prejde výkon súdnictva z Najvyššieho súdu SR v oblasti, v ktorej je daná pôsobnosť Najvyššieho správneho súdu SR, t. j. v oblasti správneho súdnictva, avšak až od 1.8.2021. To platí aj pre reštančné veci. Predpokladáme, že do 31.7.2021 bude správne kolégium NS SR naďalej riadne pracovať a znižovať počet reštančných vecí. Z hľadiska personálneho obsadenia Najvyššieho správneho súdu SR sa predpokladá, že tento súd bude mať 30 sudcov, čo zodpovedá počtu systemizovaných miest v správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR. Tu treba upozorniť, že agenda verejného obstarávania bude sústredená na správnych súdov a nie na Najvyššom správnom súde, resp. kasačná sťažnosť bude prípustná len výnimočne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *