Priorizovaný investičný plán Ministerstva spravodlivosti SR

V rámci sektorovej investičnej stratégie vytvorilo MS SR Zásobník investičných zámerov. Zásobník predstavuje úplný zoznam známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investičných projektov za civilnú časť a oblasť väzenstva (Zbor väzenskej a justičnej stráže/ZVJS).

Zásobník investičných zámerov MS SR sa aktualizuje na pravidelnej báze a používa sa ako hlavný vstup pri určovaní investičných priorít za účelom tvorby investičného plánu.

Priorizovaný investičný plán MS SR s harmonogramom sa zostavuje na obdobie minimálne 5 rokov a zohľadňuje pripravenosť projektov a dostupné zdroje financovania. Cieľom je realizovať projekty s vysokou spoločenskou návratnosťou podľa jasne určených priorít rezortu.

 

V pláne sú zaradené investičné projekty MS SR a ZVJS podľa poradia priority projektu, so zohľadnením možností a zdrojov financovania a s rozložením výdavkov po rokoch. Priorizovaný investičný plán sa aktualizuje raz ročne, k 31.5. kalendárneho roka.