Ako bude zabezpečený dostatočný počet sudcov na nových správnych súdoch, aby títo od prvého dňa fungovania súdu boli schopní kvalitne vybavovať náročnú agendu zverenú len Krajskému súdu v Bratislave (v oblasti azylového práva aj Košiciam, s ktorými sa tiež neráta ako so správnym súdom) – hospodárska súťaž, konanie o vydanie súhlasu s inšpekciou, azyl, zaistenie, vyhostenie, pričom na rozhodovanie v oblasti azylového práva a pri povoľovaní odkladných účinkov správnej žaloby majú krátke lehoty?

| 0

Je predpoklad, že na správne súdy prídu sudcovia zo správnych kolégií doterajších krajských súdov vo svojom obvode za obdobných podmienok ako preberie Najvyšší správny súd SR sudcov správneho kolégia z Najvyššieho súdu SR. Na správny súd v Nitre môžu prejsť aj sudcovia Krajského súdu v Bratislave, ktorí túto špecifickú agendu vykonávali. Správne súdy budú mať počet miest sudcov najmenej 90 (primerane prerozdelený na tieto súdy)Primerane bude na súdy pridelený aj justičný personál.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *