Bral sa do úvahy aj rozdiel v počte obyvateľov obvodov zlúčených súdov, t. j. prečo nedochádza k zlúčeniu menších súdov do jedného väčšieho ale k pričleneniu menších k súdom väčším?

| 0

Pri návrhu obvodov a sídel súdov v súdnej mape sa bral do úvahy aj počet obyvateľov súčasných a zlúčených súdnych obvodov. Pri nastavovaní súdnej mapy bola tiež zohľadňovaná dlhodobá súdivosť v obvodoch (ktorá zohľadňuje aj počet obyvateľov).
S cieľom rešpektovať špecializáciu sudcov na hlavné agendy, s min. počtom 3 špecializovaných sudcov v agende, v skutočnosti došlo k zlúčeniu menších súdnych obvodov do väčšieho súdneho obvodu. V zlúčenom väčšom obvode sa ďalej určovalo centrum (sídlo) obvodu, a teda sídelný súd. To, že sa centrom zlúčeného väčšieho obvodu navrhlo sídlo súdu, ktoré je v súčasnosti väčším súdom v porovnaní s inými súdmi v obvode, je výsledkom uplatnenia predefinovaných kritérií na centrum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *