Brali ste do úvahy to, že menšie súdy pracujú efektívne a klesá im počet nevybavených a reštačných vecí?

| 0

Posúdenie efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov ukazuje, že jedna vec na menšom súde je v priemere nákladnejšia ako na súde väčšom. Pokles počtu nevybavených vecí a reštančných vecí je najmä dôsledkom dlhodobo klesajúceho nápadu vecí na súdy (od roku 2013), ktorý dal priestor súdom vysporiadať sa s nevybavenou a reštančnou agendou.
Faktorom, ktorý ovplyvnil prekreslenie súdnej mapy je práve dlhodobo klesajúci vývoj nápadu vecí v SR a zároveň zvyšujúca sa náročnosť prípadov vyžadujúcich si komplexné znalosti sudcu v špecializovanej oblasti. Pri klesajúcom/stabilizovanom nápade vecí na súdy v ostatnom období a podmienke špecializácia v hlavných súdnych agendách sa potrebe zväčšovať obvody súdov nedá vyhnúť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *