Budú mať súčasní sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR zachovaný status predsedu senátu ak sa stanú sudcami NSS?

| 0

Status predsedov senátov bude zachovaný, ak dôjde k preloženiu predsedu senátu z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Tu treba dať do pozornosti dôvody pre zánik funkcie predsedu senátu. Preloženie na iný súd je dôvodom pre zánik tejto funkcie len ak ide o preloženie na súd vyššieho stupňa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *