Kde presne budú umiestnení sudcovia a zamestnanci nového súdu (materiálne zabezpečenie)?

| 0

Na umiestnenie sudcov správnych súdov a prislúchajúceho justičného personálu budú potenciálne využité priestory súčasných krajských súdov v Nitre, Žiline a Košiciach, prípadne iné vhodné priestory v týchto sídelných mestách, ak to bude nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva na týchto správnych súdoch. Využitie iných súdnych budov v nových obvodoch správnych súdov na zriadenie pracovísk sídelných správnych súdov sa nevylučuje, ak je bude takéto usporiadanie potrebné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *