Bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu „Junior právnik“. Viac v sekcii „Kariéra“.

Analytické centrum hľadá stážistov pre projekt „Váženie prípadov“. Viac v sekcii „Kariéra“.

Analytické centrum hľadá stážistov pre projekt „Váženie prípadov“. Viac v sekcii „Kariéra“.

Táto stránka slúži na doplnenie oficiálnej webovej stránky Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá nám v súčasnej podobe neumožňuje využívať pokročilejšie metódy zobrazovania grafov,  dashboardov alebo iných dátových štruktúr a dokumentov.