Ako bude zabezpečená odbornosť v senátoch na správnych súdoch, keď rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie je v množstve prípadov opretá o odborné stanoviská neprávnických profesií, resp. o námietkach rozhodujú aj neprávnici?

| 0

Odbornosť senátov (kolégií) pre oblasť verejného obstarávania bude v prvom rade zabezpečená výberom sudcov do správnych senátov na súdy, ktoré sa budú od 01.08.2021 zaoberať agendou verejného obstarávania (Nitra, Žilina, Košice). Reforma predpokladá postupné zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie sudcov v oblastiach práva, ktoré tvoria obsahové zameranie činnosti príslušného kolégia, v tomto prípade kolégia pre oblasť verejného obstarávania. Obsahové zameranie kolégií na správnych súdoch upraví zákon. Do úvahy prichádzajú aj iné možné riešenia, napr. možnosť pribrať odborných konzultantov, účasť odborných prísediacich v senátoch a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *