Je zrejmé, ako sa bude postupovať vo vzťahu k sudcom a administratíve pri súdoch, ktoré zanikajú, prípadne, čo bude rozhodujúce pre prípadné zriaďovanie detašovaných pracovísk, aj s prihliadnutím na to, že súčasná kapacita súdov, ktoré zostávajú, je prakticky naplnená?

| 0

Reforma súdnej mapy si vyžaduje, aby bola implementovaná včas. Vzhľadom na to bola stanovená určitá postupnosť krokov a to je najprv mať jasno v súdnych obvodoch a následne určiť podrobnosti vo vzťahu k centrám a detašovaným pracoviskám (aspoň pokiaľ ide o prvostupňové všeobecné súdy). Chceme totiž, aby sa toto dialo v úzkej spolupráci so sudcovskou komunitou v nových obvodoch. Uvedomujeme si naplnenosť kapacít budov, a aj preto chceme toto riešiť prechodným obdobím a prihliadnutím na tieto miestne podmienky, ktoré v každom obvode môžu byť iné, chceme situáciu maximálne prispôsobiť miestnym podmienkam, čo sa dá riešiť len od prípadu k prípadu. Pričom do budúcna sa tým nevylučuje ponechať pracovisko súdu natrvalo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *