Len samotná zmena súdnej mapy korupciu na súdoch odstrániť nemôže. V tomto procese je rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému. Aké kroky robíte v tomto smere?

| 0

Pretrhanie korupčných väzieb nie je hlavným cieľom navrhovanej súdnej mapy. Cieľom reformy justície sú efektívne a kvalitné súdy. To, že sa popri zmene organizácie súdov pretrhnú korupčné väzby, sa javí ako pozitívny sprievodný efekt reformy bez ohľadu na súd, región či obvod. Ide o sekundárny dôsledok, ktorý sa dá predpokladať najmä pri vyššom počte špecializovaných sudcov zaradených do náhodného prideľovania vecí v zväčšených súdnych obvodoch. Odhaľovanie korupčnej trestnej činnosti nie je v kompetencii MS SR, rešpektujeme kompetencie orgánov činných v trestnom konaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *