Len samotná zmena súdnej mapy korupciu na súdoch odstrániť nemôže. V tomto procese je rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému. Aké kroky robíte v tomto smere?

| 0

Pretrhanie korupčných väzieb nie je hlavným cieľom navrhovanej súdnej mapy. Cieľom reformy justície sú efektívne a kvalitné súdy. To, že sa popri zmene organizácie súdov pretrhnú korupčné väzby, sa javí ako pozitívny sprievodný efekt reformy bez ohľadu na súd, región … Continued